QUY ĐỊNH VỀ GIÁ HỢP THỨC HÓA NHÀ ĐẤT

Hợp thức hóa nhà đất là một thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết nhằm ghi nhận về tình trạng pháp lý của người sử dụng, sở hữu hợp pháp nhà đất. Theo quy định hiện hành, việc hợp thức hóa nhà đất phải mất một số chi phí nhất định. Người làm thủ tục hợp thức hóa nhà đất cần nắm được về giá hợp thức hóa nhà đất. Tránh những trường hợp bị bắt bẻ, bỏ ra những chi phí không đáng có, chúng tôi giới thiệu những vấn đề này đến chủ sử dụng nhà đất đang có nhu cầu hợp thức hóa.
phí hợp thức hóa nhà đất, hợp thức hóa, giá hợp thức hóa nhà đất,hợp thức hóa nhà đất,hợp thức hóa nhà đất,các loại phí hợp thức hóa nhà đất
Việc hợp thức hóa nhà đất phải mất một số chi phí nhất định

Quy định về giá hợp thức hóa nhà đất dàn trải trong nhiều văn bản

Hiện nay, không có bất cứ một văn bản chung thống nhất nào điều chỉnh về giá hợp thức hóa nhà đất. Do đặc thù của việc quản lý nhà đất là sự chồng chéo của nhiều cơ quan, từ Bộ tài nguyên và môi trường quản lý về đất đai đến Bộ xây dựng quản lý về nhà ở. Và cả sự tham gia của các cơ quan đo đạc, Bộ tài chính về vấn đề nghĩa vụ tài chính của chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà. Vì vậy,khi xác định về giá hợp thức hóa nhà đất thì cần phải kiểm tra và xem xét trong rất nhiều các văn bản đang có hiệu lực hiện hành.

Những quy định về giá hợp thức hóa nhà đất cơ bản

Lệ phí trước bạ

Lệ phí trước bạ hiện nay được quy định tại Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ; Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 45/2011/NĐ-CP. Theo đó, mức đóng cơ bản cho lệ phí trước bạ trong việc cấp đổi sổ hồng, hợp thức hóa nhà đất từ các giao dịch liên quan đến nhà đất là 0,5% giá trị của hợp đồng chuyển nhượng hoặc là theo giá trị của nhà đất đó.

Thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân cũng được tính như là một loại giá hợp thức hóa nhà đất trong trường hợp bên yêu cầu hợp thức hóa từ việc chuyển nhượng, tặng cho, nhận thừa kế nhà đất. Khoản này theo Luật thuế thu nhập cá nhân quy định là 2% đối với chuyển nhượng, 10% đối với việc tặng cho và có thể có những trường hợp được miễn, giảm thực hiện khoản chi phí này.

Phí địa chính là loại giá hợp thức hóa nhà đất thường gặp

Trong các loại phí liên quan đến hợp thức hóa thì có thể kể đến phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất. Đây là phí được quy định tại Thông tư 02/2014/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là loại phí cơ bản nhất trong các loại phí hợp thức hóa nhà đất. Bởi đây là phí để cơ quan nhà nước thực hiện thủ tục hành chính hợp thức hóa nhà đất cho người có yêu cầu.
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HƯỚNG
Call: 0933.116.216

0 nhận xét: