THỦ TỤC HỢP THỨC HÓA NHÀ ĐẤT

hợp thức hóa nhà đất, hợp thức hóa, Hồ sơ hợp thức hóa,thủ tục hợp thức hóa, Luật đất đai
Hợp thức hóa nhà đất, không khó cũng không dễ

Hợp thức hóa nhà đất, không khó cũng không dễ

Theo thống kê gần đây của cơ quan chức năng, trên phạm vi toàn quốc nói chung và trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh nói riêng, số lượng nhà đất chưa được hợp thức hóa vẫn còn ở tỷ lệ cao. Nguyên nhân phần lớn là do người dân chưa am hiểu tường tận các quy định của pháp luật về điều kiện, trình tự, thủ tục hợp thức hóa quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất, dẫn đến tình trạng khi người dân tự nộp hồ sơ thường bị cơ quan chức năng trả hồ sơ nhà đất nhưng không có được hướng dẫn cụ thể, rõ ràng nên không biết hướng giải quyết.
   Luật đất đai mới sửa đổi, bổ sung năm 2013 được ban hành với một số quy định mới về chính sách quản lý đất đai, điều kiện được công nhận quyền sử dụng đất… so với Luật đất đai trước đây. Điều này cũng đồng nghĩa với việc để hợp thức hóa được nhà đất của mình, người dân cần phải cập nhật thêm các quy định mới về trình tự, thủ tục, điều kiện hợp thức hóa nhà đất hiện hành.

Hồ sơ hợp thức hóa nhà đất

1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo mẫu (02 bản chính) được Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra, xác nhận vào đơn với các nội dung:
- Tình trạng tranh chấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà;
- Xác nhận về nguồn gốc, thời điểm xây dựng và sử dụng đất;
- Xác minh thực địa (trong trường hợp cần thiết) về sự phù hợp quy họach xây dựng theo Giấy phép xây dựng; Đối với trường hợp xây dựng sai phép phải lập Biên bản kiểm tra hiện trạng thể hiện rõ nội dung sai phép; Trường hợp vi phạm khoản 3, Điều 15 Thông tư số 24/2009/TT-BXD ngày 22/7/2009 của Bộ Xây dựng thì đề xuất, xử lý theo thẩm quyền.
2. Một trong các loại giấy tờ theo Điều 8 Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ hoặc các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các Khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật đất đai; (nếu có, 01 bản chính và 01 bản sao).
3. Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (nếu có, 01 bản chính và 01 bản sao).
4. Bản vẽ sơ đồ nhà, đất (đã được kiểm tra nội nghiệp);
5. Chứng minh nhân dân và hộ khẩu của bạn (bản sao)
Nguyễn Thị Phương Hướng
Call: 0933.116.216

0 nhận xét: